Employee Assistance Program (EAP)

EAP merupakan program/skim kesihatan tempat kerja yang direka untuk meningkatkan prestasi pekerja dengan menyediakan kaunseling dan lain-lain bentuk bantuan, nasihat dan maklumat untuk isu tekanan, kemurungan, ‘burnt out’, atau apa saja masalah emosi dalam kalangan pekerja.

Kaedah

Ikuti Kami (Official)